Základy
stavby

PODÍVEJTE SE NA průběh hrubé stavby

Patrové rodinné domy jsou založeny na konstrukci, která je kombinací základových pasů a železobetonové desky. Samozřejmostí je založení v nezámrzné hloubce a na únosné zemině. Podkladem základové konstrukce je zhutněný štěrk. Viditelná část základové konstrukce je vyzděna z pohledových bloků ze štípaného betonu. V předem určených místech se v základech připraví prostupy pro připojení inženýrských sítí. Do základové desky se v místech obvodových stěn a nosných příček umístí železné kotvy. 

Hrubá
stavba

Sledujte video sestřih z výstavby dřevostavby

Převážná část hrubé stavby montovaných domů je provedena za použití stavebního systému firmy Stavitelství Kašpar s.r.o.. Použití tohoto systému s sebou přináší řadu výhod a to především v nízkoenergetické náročnosti staveb, rychlosti výstavby a v jednoduché manipulaci s lehkými, avšak staticky odolnými stavebními prvky. Výstavba domů a dřevostaveb na klíč je nenáročná nejen na vybavení staveniště, na množství potřebného stavebního materiálu, nářadí a strojů, ale i v minimu počtu lidí potřebných k vlastní realizaci díla. 

Střešní
konstrukce

ukázka jednotlivých fází výstavby

Střešní konstrukce pro nízkoenergetické bungalovy se provádí několika možnými způsoby: sestavou klasických krovů, příhradovými vazníky nebo jinou konstrukcí určenou projektantem v závislosti na vzhledu střechy, náročnosti montáže pro daný objekt a cenu provedení. Velký důraz je kladen na dokonalou tepelnou izolaci. 

Elektroinstalace,
voda

Nahlédněte, jak děláme rozvody tepla

Panely stavebního systému z vnitřní strany stavby není nutné z konstrukčního hlediska opatřovat žádnou ochranou. V obytných místnostech se povrch panelů obkládá sádrokartonovými deskami. V koupelně a WC se používá impregnovaný sádrokarton, který se obkládá keramickými obklady. Na sádrokartonové desky se provádí malba nebo tapetáž.

Vodoinstalace a odpady jsou vedeny v konstrukci podlah nebo v dutinách stavebních panelů. Celá instalace je provedena z plastových systémů. 

Rozvody elektroinstalace, telefonu, počítačové sítě a elekronického zabezpečení atd. jsou vedeny konstrukcí podlahy při stěnách v rozích. Svisle jsou pak vyvedeny do potřebných míst v panelech stavebního systému. Po instalaci se vstupy do elekro-instalačních kanálů vyplní montážní pěnou, aby byl celý systém neprodyšně uzavřen. 

Teplo,
rozvody

a na konec se podívejte, jak zařizujeme vnitřní vybavení domu

Vzhledem k nízké akumulační schopnosti panelů se způsob vytápění musí přizpůsobit schopnosti okamžitého ohřevu vzduchu uvnitř budovy. Vytápění staveb montovaného systému je řešeno za pomocí přímotopných konvektorů nebo klasickou otopnou soustavou s plynovým kondenzačním kotlem. Jiný způsob vytápění záleží na volbě zákazníka. 

Vnitřní
zařízení

kontaktujte nás!

Podlahy
Na hrubou podlahu v 1 i 2. NP jsou položeny polystyrénové desky o celkové tl. 100 mm pro 1.NP a 50 mm pro 2.NP.  Na ty je pak uložena betonová mazanina s ocelovou výztuží. Na takto připravenou podlahu lze pokládat téměř veškeré podlahové krytiny, jako jsou koberce, plovoucí podlahy, parkety a další. 

Koupelna
Obklady, dlažby, sanita, dveře a zařizovací předměty do koupelny a WC se instalují podle výběru zákazníka. 

Kuchyně
Kuchyňskou linku si zákazník obstarává sám. Popřípadě ji dodáváme dle jeho výběru, není však součástí základní dodávky domu. 

Ostatní
Ostatní interiérová zařízení si volí zákazník sám podle svého výběru. Nejsou součástí dodávaného díla.