Stavíme
Nízkoenergetické
dřevostavby

Čím se zabýváme?

Výstavbou nízkoenergetických dřevostaveb

Reality a prodej

Klientům vycházíme maximálně vstříc

Dlouholetá praxe v oboru stavebnictví

Pracovní zkušenosti z Německa

O společnosti stavitelství Kašpar s.r.o.

Stavitelství Kašpar s.r.o. je společnost zabývající se výstavbou moderních nízkoenergetických rodinných domů na bázi dřevostaveb. Působí na českém trhu více jak 15 let. Velkou předností je tým odborných pracovníků, kteří získali své zkušenosti při realizacích dřevostaveb v zahraničí, kde nároky na přesnost, pečlivost a kvalitu byli prioritou. Průběh výstavby dřevostavby u nás pečlivě sleduje celý tým profesionálů. Vždy se snažíme přizpůsobit přáním a požadavkům zákazníků. 

Společnost Stavitelství Kašpar s.r.o. realizuje výstavbu nízkoenergetických dřevostaveb především formou staveb na klíč, tj. k okamžitému nastěhování, ale i formou hrubých staveb s možností samostatného vnitřního dokončení nezávislého na naší firmě. V rámci své činnosti nabízíme výhody dřevostaveb od nás. Především vám vypracujeme bezplatné cenové nabídky na nízkoenergetické rodinné domy, zpracujeme projektovou dokumentaci typových či individuálních projektů a zajistíme vám stavební povolení.

Provádíme následující činnosti:

Prohlédněte si naše realizované zakázky.

Realizace vaší zakázky
probíhá

1. Poptávka

Pošlete nám písemnou poptávka z našich webových stránek nebo se s námi přímo telefonicky spojte. Kontaktovat nás samozřejmě můžete i na doporučení od zákazníků, kterým jsme stavěli dům někdy v minulosti. 

2. Cenová nabídka

Následuje zpracování písemné cenové nabídky na vybraný dům. Po vzájemné dohodě klienta a obchodního zástupce naší společnosti Stavitelství Kašpar s.r.o. 

3. Projektové práce

Po odsouhlasení cenové nabídky klientem, obchodní zástupce kontaktuje spolupracujícího projektanta za účelem schůzky pro zahájení projektových prací na zakázce (vyjasnění podoby domu, posouzení umístění domu na pozemku a úpravy půdorysu domu). 

4. Financování

V průběhu vypracovávání projektu stavby se dolaďuje financování stavby domu. Nabídneme vám finanční řešení na míru. Kompletně vám obstaráme související administrativu a zařídíme hypoteční úvěr. 

5. Smlouva o dílo

Po zpracování projektu následuje aktualizace cenové nabídky podle finálního projektu stavby a předkládá se klientovi návrh smlouvy o dílo, po jejímž odsouhlasení následuje podpis smlouvy a příprava stavby ve firmě.

6. Základová deska

V průběhu přípravy stavby ve firmě se na pozemku klienta provede realizace základové desky pro dům (i svépomocí). 

7. Montáž domu

Po realizaci základové desky a jejím vytvrdnutí (cca 3 týdny), následuje montáž domu na pozemku klienta. 

8. Předání domu

Když je zakázka hotová, dojde ke konečné kontrole všech stavebních prací. Klientovi jsou předány revize a protokoly o provedených zkouškách, záruční listy, atesty a certifikáty. Nakonec sepíšeme předávací protokol s datem předání.