Basanti 3s

BASANTI 3S je alternativou k domu BASANTI 3J. Je vhodný pro stavební situace, kdy se do domu vstupuje z opačné strany, než je orientace hlavní fasády. Celková navržená plocha domu pod 100 m² je optimálně rozložena mezi jednotlivé místnosti s přihlédnutím k jejich funkci a prostorovým nárokům jejich zařízení. Velký důraz je kladen na dostatek úložných prostor v podobě místností jako je komora a šatna.