Technologie výstavby rodinných domů - dřevostaveb

1. Převzetí staveniště

  Převzetí staveniště je za účasti zhotovitele a investora a provádí se kontrola délkových rozměrů a rovinatost hotové základové desky, kontrola připravenosti inženýrských sítí, kontrola stanoviště jeřábů a dostupnost staveniště pro kamionovou dopravu.  

2. Výstavba svislých konstrukcí přízemí

Svislé konstrukce staveb jsou tvořeny sendvičovými panely na bázi dřeva vyrobených ve  výrobním závodě. Panely jsou již z výroby osazeny připraveny pro osazení oken a dveří. Panely se usazují na připravenou základovou desku pomocí jeřábů přímo z kamionu.

Standartní celková tloušťka obvodové stěny u námi dodávaných dřevostaveb je 26,15 cm. Celkový tepelný odpor takovéto stěny je R = 5,88 W/m2K.Technologie výstavby dřevostavby
Obvodové stěny Střešní konstrukce Podlahové vrstvy
 • kontaktní vnější omítka
 • tepelněizolační polystyren EPS F
 • konstrukční deska OSB 12,5 mm
 • rámová konstrukce KVH 140 mm s vloženou tepelnou izolací
 • parotěsná zábrana
 • konstrukční deska OSB 12,5 mm
 • sádrokartonová deska 12,5 mm
 • střešní krytina (betonová či keramická)
 • latě 50/40 mm
 • kontralatě 40/50 mm
 • pojistná hydroizolace
 • dřevěné sbíjené vazníky
 • minerální vlna mezi pasy vazníků
 • nosné CD profily podhledu
 • parotěsná zábrana
 • sádrokartonová deska 12,5 mm
 • dlažba nebo plovoucí podlaha 10 mm
 • betonová mazanina
 • fólie PVC
 • pěnový polystyren EPS 100 Z 80 mm
 • beton C 20/25 s kari sítěmi 120 mm
 • radonová izolace s funkcí hydroizolace
 • podkladní beton
 • zhutněná vrstva štěrkopísku

3. Stropní konstrukce

U přízemních domů tzv.bungalovů je strop tvořen ocelovou konstrukcí sádrokartonového systému připevněném na střešních vaznících. Po zateplení 22cm minerální izolací se strop dokončí záklopem ze sádrokartonových desek.

U podkrovních (patrových) domů jsou stropy tvořeny samonosnými sendvičovými panely vyrobenými ve výrobním závodě v Borohrádku. Tyto stropní panely jsou uvnitř zatepleny a již po instalaci na stavbě jsou plně zátěžově funkční.

4. Výstavba svislých konstrukcí podkroví

Svislé konstrukce přízemí i podkroví pod jsou tvořeny sendvičovými panely s vnitřní tepelnou izolací. Vnitřní pohledová část je doplněna sádrokartonovými deskami s malbou. na bázi dřeva vyrobenými ve výrobním závodě. Panely se sestavují pomocí jeřábů přímo z kamionu na základovou desku a na stropní konstrukci v podkroví.

5. Střešní konstrukce

Střešní konstrukce u přízemních domů je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, které se montují přímo na stěnové panely přízemí a tvoří současně i strop. Po instalaci pojistné protidšťové fólie a střešních latí se pokládájí střešní tašky. U podkrovních domů jsou příhradové vazníky nahrazeny trámovými krovy se zateplením. Ostatní zůstává obdobné jako u přízemních domů. Samozřejmostí zůstává oplechování a instalace žlabů se svody.

6. Dokončení venkovních úprav

Po dokončení hrubé uzavřené stavby (včetně oken, vchodových dveří a střechy) se provede venkovní zateplení fasádním polystyrénem, osadí se parapety, provede se penetrace podle typu fasády a nakonec  finální fasádní omítka.

8. Vnitřní instalace a konstrukce podlah

Rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a vytápění jsou vedeny v podlahách  jednotlivých podlaží a výstupy z podlah jsou pak řešeny ve vnitřní skladbě panelů. Instalace jsou rozděleny do dvou etap a to hrubá montáž rozvodů s tlakovým odzkoušením a následná kompletace zařizovacích předmětů, vypínačů a otopných těles v rámci dokončovacích prací.

Po provedení hrubé montáže vnitřních instalací se provede pokládka tepelné izolace podlahovým polystyrénem v jednotlivých místnostech a podlažích, položí hydroizolace a provede se konečný  betonový povrh pro pokládky dlažeb, plovoucích podlah nebo koberců.

9. Dokončovací práce

Po dostatečném vyschnutí betonu se provedou dokončovací práce na pokládkách jednotlivých povrchů místností a stropů, položením keramických obkladů a dlažeb, vymalování celého domu, pokládka podlahových krytin, osazení schodišť, vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, otopných těles, vypínačů a zásuvek. Dům je tímto připraven pro předání.

10. Předání domu

Investor si přebírá hotový objekt v rozsahu smluvně uzavřené specifikace vybavenosti domů. Na všechny provedené práce a dodávky jsou mu předány revize a protokoly o provedených zkouškách. Ke všem zabudovaným předmětům a materiálům použitým při výstavbě jsou záruční listy, atesty a certifikáty. Závěrem stavby je sepsání předávacího protokolu s datumem předání, který je zároveň dnem počátku záruční doby na dům.

Top 5