Průběh výstavby dřevostavby

Základy stavby

Dům je založen na konstrukci, která je kombinací základových pasů a železobetonové desky. Samozřejmostí je založení v nezámrzné hloubce a na únosné zemině. Podkladem základové konstrukce je zhutněný štěrk. Viditelná část základové konstrukce je vyzděna z pohledových bloků ze štípaného betonu. V předem určených místech se v základech připraví prostupy pro připojení inženýrských sítí. Do základové desky se v místech obvodových stěn a nosných příček umístí železné kotvy.


1. Základy 3. Základy 4. Základy - ležatá kanalizace
5. Základy - ležatá kanalizace 7. Základy - bednění 8. Základy - hutnění
10. Základová deska - armování 12. Základová deska - betonování 13. Základová deska - dokončena

 

Hrubá stavba - montáž domu

Převážná část hrubé stavby montovaných domů je provedena za použití stavebního systému firmy Kašpar. Použití tohoto systému s sebou přináší řadu výhod a to především v nízkoenergetické náročnosti staveb, rychlosti výstavby a v jednoduché manipulaci s lehkými, avšak staticky odolnými stavebními prvky. Výstavba domů je nenáročná nejen na vybavení staveniště, na množství potřebného stavebního materiálu, nářadí a strojů, ale i v minimu počtu lidí potřebných k vlastní realizaci díla.

Videosestřih z výstaby dřevostavby14. Paneláž - jeřáb 17. Paneláž - vnitřní 18. Paneláž - vnitřní
22. Paneláž - dokončena

 

Střešní konstrukce a plášť

Střešní konstrukce se provádí několika možnými způsoby: sestavou klasických krovů, příhradovými vazníky nebo jinou konstrukcí určenou projektantem v závislosti na vzhledu střechy, náročnosti montáže pro daný objekt a cenu provedení. Velký důraz je kladen na dokonalou tepelnou izolaci.


23. Střecha - vazníky 26. Střecha - vazníky, dokončeno 27. Střecha - uvnitř
29. Střecha - uvnitř, podhled

 

Voda, elektroinstalace, sádrokartony

Panely stavebního systému z vnitřní strany stavby není nutné z konstrukčního hlediska opatřovat žádnou ochranou. V obytných místnostech se povrch panelů obkládá sádrokartonovými deskami. V koupelně a WC se používá impregnovaný sádrokarton, který se obkládá keramickými obklady. Na sádrokartonové desky se provádí malba nebo tapetáž.

Vodoinstalace a odpady jsou vedeny v konstrukci podlah nebo v dutinách stavebních panelů. Celá instalace je provedena z plastových systémů.

Rozvody elektroinstalace, telefonu, počítačové sítě a elekronického zabezpečení atd. jsou vedeny konstrukcí podlahy při stěnách v rozích. Svisle jsou pak vyvedeny do potřebných míst v panelech stavebního systému Po instalaci se vstupy do elekro-instalačních kanálů vyplní montážní pěnou, aby byl celý systém neprodyšně uzavřen.


31. Sádrokartony 35. Sádrokartony 36. Sádrokartony - WC

 

Teplo - rozvody topení, plyn, ohřev TUV

Vzhledem k nízké akumulační schopnosti panelů se způsob vytápění musí přizpůsobit schopnosti okamžitého ohřevu vzduchu uvnitř budovy. Vytápění staveb montovaného systému je řešeno za pomocí přímotopných konvektorů nebo klasickou otopnou soustavou s plynovým kondenzačním kotlem. Jiný způsob vytápění záleží na volbě zákazníka.


39. Podlahové vytápění 42. Podlahové vytápění 44. Komín - průchod stropem
45. Zateplení 66. Interiér - kotelna

Vnitřní zařízení - koupelna, kuchyně, podlahy, povrchy

Podlahy
Na hrubou podlahu v 1 i 2. NP jsou položeny polystyrénové desky o celkové tl.100 mm pro 1.NP a 50 mm pro 2.NP . Na ty je pak uložena betonová mazanina s ocelovou výstuží. Na takto připravenou podlahu lze pokládat téměř věškeré podlahové krytiny, jako jsou koberce, plovoucí podlahy, parkety, ...

Koupelna
Obklady, dlažby, sanita, dveře a zařizovací předměty do koupelny a WC se instalují dle výběru zákazníka.

Kuchyně
Kuchyňskou linku si zákazník dodává sám nebo ji dodáváme dle jeho výběru, tato však není součástí základní dodávky domu.

Ostatní
O statní interiérová zařízení si volí zákazník dle svého výběru a tyto již nejsou součástí dodávaného díla.


47. Interiér 50. Interiér 53. Interiér - chodba
56. Interiér - koupelna, vana 58. Interiér - záchod

Top 5