Je nutné se u dřevostaveb obávat plísní?

Toto je velice zajímavá otázka, na kterou dnes známe jistou odpověď. Důvody pro vznik plísní u dřevostaveb jsou trojího původu.

  • První důvod vzniku plísní je zabudovaná vlhkost v konstrukci. Jednou z příčin může být volba špatného materiálu (např. vlhkého dřeva).
  • Druhou příčinou mohou být provozní vlivy při stavbě (montáži) objektu. Špatně, nebo nekvalitně provedené detaily. V horším případě špatně navržené konstrukce.
  • Třetí příčinou je samotné užívání domu konečným uživatelem. Zde většinou dochází k nedodržování základních hygienických podmínek provozu objektu
Top 5