Jaký je rozdíl mezi energeticky úsporným, nízkoenergetickým a pasivním domem?

Standardní rodinný dům disponuje spotřebou energie okolo 100 až 200 kWh/m2 za rok. Míníme ním rodinný dům postavený z běžně používaných materiálů běžnými stavebními postupy.

Energeticky úsporný dům

Spotřeba energie se u tohoto typu domu pohybuje mezi 50 až 70 kWh/ m2 za rok. Zvýšená tepelná izolace obvodových konstrukcí využívá úsporného systému vytápění (radiátory) a zároveň solární prvky.

Nízkoenergetický dům

Energetická spotřeba u nízkoenergetických domů je v rozmezí od 15 do 50 kWh/ m2 za rok. Jedná se zde o kvalitní masivní tepelné izolace obvodového pláště, který využívá regulovaného větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění a solární prvky.

Energeticky pasivní dům

Energetická spotřeba u energeticky pasivních domů se pohybuje mezi 5 až 15 kWh/ m2 za rok. Zde funguje dokonalá tepelná izolace a vzduchotěsnost obalu domu využívající mechanického větrání s rekuperací tepla, kdy nepotřebuje běžný systém vytápění a využívá pouze energie z znovuobnovitelných zdrojů (slunce, lidé, elektrické spotřebiče)

Nulový dům

Energetická spotřeba u těchto druhů domů je v rozmezí mezi 0 až 5 kWh/ m2 za rok. Za spotřebu energie se v takovém domě neplatí nic, protože si výlučně z obnovitelných zdrojů vyrobí takový nadbytek energie (především v letních měsících), což mu vystačí na celé zimní období. Tepelná energie se získává buď pomocí velkoplošných slunečních kolektorů a uchovává se v zásobníku teplé vody nebo se využívají velkoplošné fotovoltaické panely napojené na veřejnou síť, která slouží jako sezónní zásobník (v zimě se odběrem elektrické energie ze sítě pokrývá zbytková spotřeba tepla v domě).

Top 5