Co znamená difúzně otevřená konstrukce dřevostavby?

Skladba obvodového pláště ovlivňuje tepelně technické parametry a je tedy důležitým parametrem domů. Plášť domu je tvořen moderní dřevovláknitou fasádní izolací, která má výborné vlastnosti na minimální odpor prostupu vodních par, tepelně izolační, ekologicky nezávadná a dokáže akumulovat teplo (výhodné v letních horkých dnech).

Ze strany interiéru je tato rámová konstrukce oplášťována konstrukční OSB deskou nebo cementotřískovou deskou, která má funkci statickou zavětrovací a parobrzdnou. Z vnitřní strany se stěny upravují nejčastěji pomocí sádrokartonových či sádrovláknitých desek se stěrkou nebo na cementotřískovou desku klasická omítka.

Z vnější strany se rámová konstrukce obkládá dřevovláknitou deskou, která má funcki zejména tepelně izolační a je také vhodnou přípravou na vnější omítku. Alternativně je možné po drobných konstrukčních úpravách této stěny provést i jiné povrchy - např. dřevěné obklady.

Difúzně otevřená konstrukce dřevostavby
  • 1. difúzně otevřená deska – např. DHF
  • 2. rámová konstrukce
  • 3. izolace
  • 4. parotěsná folie
  • 5. instalační předstěna
  • 6. izolace
  • 7. konstrukční deska
Top 5